Tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, Mark Zuckerberg, cam kết tham gia và hiến phần lớn tài sản của mình cho sự nghiệp từ thiện, Chàng trai chủ nhân của mạng xã hội Facebook đã làm thế giới chú ý tới không chỉ vì trí tuệ và tài năng trẻ phục vụ số đông của anh, mà còn là hiện tượng của sự dấn thân vào những công việc khó làm – hiến tài sản làm từ thiện – ở độ tuổi và sự nghiệp đang phát triển.
Phật giáo xem sự dấn thân như thế là Bồ-tát hạnh, là công hạnh vì lý tưởng lợi tha của người Phật tửĐại thừa. Từ góc nhìn một Phật giáo phi hình thức, người Phật tử có thể thấy được vai trò đích thực của tư tưởng Phật giáo không nằm ở tôn giáo, mà nằm ở hành động. Thông qua nhân vật Zuckerberg, người ta có thể làm sáng tỏ tư tưởng này của Phật giáo.

Việc nói rằng tỷ phú Zuckerberg “phát Bồ-đề tâm hành Bồ-tát hạnh” nghe ra có vẻ khó chấp nhận với người Phật tử, bởi những khái niệm này vừa là thuật ngữ, vừa là lý tưởng của Phật giáo Đại thừa được gán cho một chàng trai người Mỹ gốc Do Thái. Nhưng kỳ thật, ‘Bồ-đề tâm’ cũng như ‘Bồ-tát hạnh’ không mang một ý nghĩa tôn giáo gì cả. Nó biểu đạt một lối sống của người đi tìm kiếm hạnh phúc thông qua sự nghiệp tạo dựng hạnh phúc cho người khác.

Bồ-đề tâm phát xuất từ chữ ‘bodhicitta’, là một thuật ngữ của Phật giáo Đại thừa. ‘Bồ-đề’ là phiên âm của của chữ ‘bodhi’( Pali/Sanskrit ), nghĩa là ‘giác’, ‘giác ngộ’, ‘tuệ giác’, tức là hiểu biết các pháp một cách rốt ráo , không có chấp chủ . Bodhi là quả vị giác ngộ tối thượng mà Đức Phật đã chứng đắc dưới gốc cây Assattha mà sau đó cây này được gọi là cây Bodhi (Bồ-đề). Bồ-đề tâm (bodhicitta), do đó có thể được hiểu là tâm giác ngộ. Đối với chư Phật, nó là thực tại; còn đối với chúng sanh, nó cần phải được phát huy , cho nên được gọi là ‘phát tâm Bồ-đề’, Người phát tâm Bồ-đề cẩn hiểu rõ rằng Bồ-đề có sẵn trong mỗi chúng sanh và sẽ hiện rõ khi màn vô minh được vén lên . Điều này nói đến tánh giác trong mỗi chúng sanh. Trong văn học Phật giáo Nguyên thủy (Pali) từ tương đương của Bồ-đề tâm có lẽ là ‘pabhassaracitta’, nghĩa là ‘tâm sáng chói’. Kinh Tăng Chi chép: “Tâm này, này các Tỳ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào” (A,I,9) . Như vậy phát tâm Bồ-đề có thể được hiểu là hướng tâm đến sự giác ngộ Bồ-đề (bodhi)

Với ý nghĩa Bồ-đề như vậy thì tỷ phú Zuckerberg phát Bồ-đề tâm như thế nào? trước hết chúng ta cần xác định rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến con người và tâm người, mà không có sự phân biệt nào liên qua đến giai cấp, sắc tộc, tôn giáo v.v. Và lý thuyết về nghiệp (Kama) được xem là chủ trương của Phật giáo có mục đích làm thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý (việc làmlời nóiý nghĩ). Đây là con đườngđưa tới sự đoạn tận tham, sân, si , thành tựu quả vị Bồ-đề có thể chứng đắc nếu hành động đúng pháp ( tức là làm thanh tịnh ba nghiệp , đoạn tận tham, sân, si) mà không tùy thuộc vào một qua điểm hay danh xưng nào. Trung Bộ kinh, số 126 nói rằng “dù có nguyện vọng hay không, việc hành trì Phạm hạnh một cách chánh đáng thời đạt được quả vị”. Theo chủ trương đó, hành động của tỷ phú Zuckerberg cũng có thể không ngoại lệ, và có lẽ anh đang đi trên đạo lộ ấy.

Như đã nói, chướng ngại của Bồ-đề chính là vô minh và các cấu uế từ bên ngoài vào được hiển thị qua thân, khẩu, ý. Và Zuckerberg dường như đang thăng hoa cuộc sống khi từng bước vén màn vô minh và buông bỏ các cấu uế ngoại lai ấy. Càng ít vô minh chừng nàohay nói khác đi, trí tuệ càng nhiều chừng nào, thì người ta càng dễ dàng buông bỏ những cấu uế ngoại lai chừng ấy và ngược lại.
Có thể Zuckerberg không hề biết hay nghĩ đến danh xưng ‘Bồ-đề’ hay ‘Chánh giác’ gì cả, nhưng những thăng hoa hạnh phúc trên đạo lộ buông bỏ của anh (mà người Phật tử gọi là đạo lộ đưa đến Bồ-đề) thì không thể phủ nhận. Việc Zuckerberg dấn thân làm từ thiện là một biểu hiện của sự buông bỏ như thế, và đặc biệt là tìm thấy hạnh phúc thông qua việc xây dựng hạnh phúc cho người khác. Như vậy là anh đã phát Bồ-đề tâm và hành Bồ-tát hạnh (nói theo ngôn ngữ Phật học) trong ý nghĩa đích thực củ nó mà không cần một danh xưng nào hết. Tuy nhiên con đường đạt đến đích Bồ-đề theo Phật giáo đại thừa là một hành trình dài đòi hỏi một tâm vị tha và kiên định, những yếu tố mà hiện tại ít nhiều anh đang có.

Khái niệm ‘Bồ-tát’ hạnh có nguồn gốc từ văn học Phật giáo Nguyên thủy, được minh họa rõ nét nhất qua tập Bổn sanh (jâtaka- Chuyện Tiền thân Đức Phật) “Bồ-tát” trong thời kỳ văn học này là danh xưng được sử dụng để chỉ cho Đức Phật trong nhiều kiếp trước “ khi Ngài chưa thành Phật còn là Bồ-tát” . Qua đó, Bồ-tát được thấy đã sống trong nhiều kiếp dưới nhiều hình thức khác nhau, không chỉ làm người mà còn làm chim làm thú …Điều đáng quan tâm là, dù ở trong sanh loại nào, Ngài đều thể hiện tính cáchthông minhnăng động và sáng tạo trong cách ứng xử để bảo vệ chân lý và lợi ích cho số đông. Còn nhiều mẫu chuyện cho thấy Ngài đã hy sinh thân mạng của mình vì sự bình an và hạnh phúc của đồng loại. Tất cả những việc làm này của Ngài được gọi là “Bồ-tát hạnh” có đủ trí tuệ và từ bi, và là tấm gương đạo đức gần gủi với con người. Khái niệm “Bồ-đề tâm” chưa xuất hiện trong thời kỳ văn học này.

Trong Phật giáo của thời kỳ sau, Bồ-tát hạnh được ứng dụng một cách linh hoạt như là tư tưởng quan trọng của Đại thừa. Một người Phật tử Đại thừa hành Bồ-tát hạnh dường như muốn noi theo những việc làm mà chính Đức Phật đã từng luân chuyển trong thế giới luân hồi như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng nhờ những công hạnh như thế, Ngài mới chứng được quả vị Bồ-đề. Trên cơ sở đó , chỉ có hành động mới thật sự được quan tâm và là nội dung chứa đựng hai đặc tính của Bồ-tát hạnh , đó là từ bi và trí tuệ , những đặc tính này không phải không có trong Zuckerberg .

Với quan điểm và hành động như thế, việc Zuckerberg hành Bồ-tát hạnh là điều có thể nhận thức được. Nếu Bồ-tát hạnh được thực thi chỉ vì mục đích thiết thực là cứu khổ, ban vui mà không vì một học thuyếthay giáo lý nào từ kinh điển, thì Bồ-tát hạnh chính là những hình thái từ thiện chân chính được thấy trong thế giới chúng ta, và nó không bị hạn cuộc trong một học thuyết tôn giáo nào. Mặc dù lòng trắc ẩnvà tình thương là động cơ ban đầu cho hành động của họ, nó có thể dần dần trở thành một lý tưởngnếu được ung đúc và tích tập lâu dàiQuả thật, có người đã quên mình hay hy sinh mình để giúp người khác. Lý tưởng như thế có thể đang ở trong một mức độ nào đó của Bồ-đề tâm mà một Phật tử hành Bồ-tát hạnh đang thực hành? Chúng ta cần đặt ra một bên các quan điểm tín ngưỡng để nhận ra những giá trị đích thực của việc giúp đời cứu người mà Zuckerberg và nhiều người khác đã dấn thân.

Sống trên đời trong hình thức nào, ai cũng mong cầu và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng vì quan niệm về hạnh phúc không giống nhau nên con người có những khuynh hướng tìm cầu hạnh phúc khác nhau: hoặc vật chất, hoặc tinh thần, hoặc cả hai. Tuy nhiên, do hạnh phúc là một trạng thái thuộc tâm hay tâm lý, nên khó có một định nghĩa hạnh phúc, mà chỉ xác định rằng khi nào không có khổ thì khi đó có hạnh phúc. Đó là lý do mà Phật giáo nhằm chỉ ra sự thật khổ mà con người đối diện, rồi chỉ ra nguyên nhâncủa nó để đoạn trừ . Nguyên nhân của khổ được nói chính là “tham ái”, đưa đến chấp thủ : cái này “là của tôi” là “tôi”, “là tự ngã của tôi” . Để đoạn trừ tham ái và chấp thủ ấy, phương pháp thường được Phật giáo Đại thừa nhiệt tình khích lệ là hãy sống buông bỏ vì hạnh phúc của người khác hãy hy sinh lợi íchcủa riêng mình cho đến chỗ vô ngã (chỉ còn hành động hy sinh mà không thấy có mình trong đó). Phật giáo Nguyên thủy cũng cho rằng làm lợi ích cho mình là làm lợi ích cho người khác, và ngược lại. Kinh Tương Ưng (sv,168) dạy: “trong khi hộ trì cho mình, này các Tỳ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình”.Phật giáo cho rằng không có một cái gì tốn tại, độc lập trong cái thế giới duyên sinh này.

Hạnh phúc thực chất là tất cả những gì trong thế giới xung quanh ta, một nỗi buồn nào đó bỗng nhiên ập đến khiến cho tất cả những niềm vui đang có vụt biến mất.

Giàu có thôi vẫn không đem lại hạnh phúc. Liệu tầng lớp giáu có ở Trung Quốc có an lòng không khi đối diện với thống kê rằng người dân Trung Quốc không kính trọng họ? Theo Lu Xueyi, nhà ngiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc, các nhà triệu phú nước này “có cảm giác bất an” là do xu hướng của xã hộivừa ghét vừa ghen tị với những người giàu. Đây thật ra chỉ là đánh giá bề ngoàivấn đề căn để là ở chỗ “Họ có chánh mạng không (cách làm giàu)”? và “họ có lòng trắc ẩn đối với tầng lớp nghèo khổ không ?”. Nói cách khác, trong mắt người dân, cách làm giàu và cách sử dụng đồng tiền của họ là không đáng được kính trọng. Thật là không ổn khi tìm thấy hạnh phúc của mình trên khổ đau của người khác. Nếu họ có hạnh phúc thì ắt hẳn đó là những hạnh phúc vị kỷ, đê tiện và tạm bợ; còn sự bất an thì lại quá rõ ràng, khi họ luôn mang trong mình một tâm trạng rằng thế giới xung quanh đang rình rập. Tự đặt mình biệt lập với con người và thế giới xung quanh, người ta càng cảm thấy hoảng hốt và bi thảm khi kết thúccuộc đời bằng nhận thức rằng tất cả (những gì “của tôi”, là “tôi”) đều trở thành ‘thiên hạ’. Sống trong cuộc sống bất an thì chết cũng chẳng lành.
Zuckerberg đã làm giàu bằng chính công sức và trí tuệ của anh (chánh mạng), đồng thời mở lòng sẵn sàng san sẻ những gì anh có cho người khác. Cả hai mặt, anh đều đáng được tôn kính.

Anh hẳn đã hơn người trong việc tìm cầu hạnh phúchạnh phúc của anh không dừng lại ở sự giàu sangvà hưởng thụ; hạnh phúc của anh không dừng lại ở tuổi trẻ tài cao; hạnh phúc của anh không dừng lại ở đứa con cưng Facebook; hạnh phúc của anh không dừng lại ở những danh tiếng trọng vọng; và có lẽ, hạnh phúc của anh không dừng lại ở công tác từ thiện. Nhưng anh có tất cả, và tất cả đã tạo ra cho anh một hạnh phúc bao la, không biên giới.

Có lẽ đối với anh, thế giới này là một thực thể duyên sinh nên anh đã và đang tìm cách kết nối thành một mối tương quan sinh tồn, điển hình được thấy qua mạng xã hội Facebook mà anh làm chủ. Cũng như qua công tác từ thiện mà anh đã dấn thân. Nếu nhìn được như vậy, anh đúng là đang thực hànhBồ-tát hạnh, và lấy con người và thế giới này làm môi trường tốt để nuôi dưỡng cho mình một hạnh phúc cao cả.

Không phải vô cớ mà chàng trai Zuckerberg được tạp chí Time ( Mỹ) ưu tiên dành cho danh hiệu “Nhân vật của năm 2010” […]. Điều này cho thấy cái thiện được tôn vinh. Đáng nói là danh hiệu đó của anh được hầu hết dân mạng tán thành và hết lòng ngưỡng mộ. Hạnh phúc chân thật đang được chào đón những ai sống với tâm từ bi và trí tuệ như ông chủ Facebook này.

Thích Tâm Hạnh –

204 COMMENTS

 1. I simply want to mention I am new to blogging and truly enjoyed this page. Very likely I’m likely to bookmark your blog . You actually come with awesome articles and reviews. With thanks for revealing your web site.

 2. I’m interested in making my own music blog and I’m constantly looking through many music blogs throughout the day finding new music first before other people that I know. But how exactly do those blogs find that music first? Can I really start by just posting the music I find on other blogs?.

 3. y5cF2D I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 4. Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your site is wonderful, let alone the content material!

 5. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd ought to talk to you here. Which is not some thing I do! I quite like reading a post which will make men and women believe. Also, many thanks permitting me to comment!

 6. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 7. This awesome blog is without a doubt interesting as well as informative. I have chosen helluva interesting things out of this blog. I ad love to return over and over again. Thanks!

 8. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 9. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 10. I must express some appreciation to the writer just for bailing me out of this difficulty. Because of exploring throughout the world wide web and finding suggestions that were not powerful, I assumed my entire life was well over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you’ve fixed through your entire blog post is a critical case, as well as ones that would have in a negative way damaged my entire career if I had not encountered the website. Your primary mastery and kindness in taking care of the whole thing was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I’m able to at this moment relish my future. Thanks very much for the professional and amazing help. I won’t be reluctant to recommend the website to anyone who should receive guide about this matter.

 11. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 12. I not to mention my guys appeared to be viewing the best helpful tips from your website while all of a sudden came up with an awful suspicion I never thanked the web site owner for those techniques. Those boys are actually so stimulated to read them and have in effect seriously been using those things. Thanks for truly being considerably considerate and for pick out this sort of decent tips millions of individuals are really desperate to know about. Our own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 13. I and my friends ended up studying the good items on your site while the sudden I had a horrible suspicion I never thanked the website owner for those tips. My men appeared to be for that reason joyful to see them and now have clearly been enjoying those things. Many thanks for genuinely so helpful and for settling on this sort of cool useful guides millions of individuals are really needing to understand about. Our honest regret for not saying thanks to earlier.

 14. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 15. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 16. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 17. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 18. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 19. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 20. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 21. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 22. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 23. What i don’t realize is actually how you’re now not actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me individually believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved except it’s something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs nice. Always take care of it up!

 24. It is actually a great and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 25. Thanks for any other excellent post. The place else could anybody get that type of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

 26. I simply desired to thank you so much yet again. I do not know what I could possibly have undertaken without those concepts contributed by you relating to that area. Certainly was a depressing scenario for me, nevertheless coming across the specialized fashion you handled that took me to cry with delight. I am just happy for the guidance and then hope you recognize what a great job you have been providing educating people today thru your webpage. Most probably you haven’t come across all of us.

 27. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 28. I will immediately grab your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 29. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 30. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here